LEVERINGSVOORWAARDEN WORKSHOPS:

1. Na inschrijving bij IKKLUSZELF maak ik het cursusgeld over op het ABN-AMRO rekeningnummer 46.06.60.209 t.n.v. IKKLUSZELF te Dordrecht. Dit o.v.v. Achternaam + Workshopnaam en Workshopdatum. Deze combinatie is tegelijkertijd uw referentie.

2. Wanneer wij het Cursusgeld hebben ontvangen wordt u definitief ingedeeld.

3. Bij annulering wordt uw plaats aan de navolgende Cursist toegewezen.

4. De volgorde van betaling bepaalt de volgorde van Reservering voor de Workshop. U ontvangt hiervan dan een E-mail bevestiging. Hierna is duw deelname definitief. Wanneer een bepaalde Workshop vol zit ontvangt u een E-mail met een alternatieve datum.

5. Annuleren kan tot 14 dagen voor de Workshop, wij zullen u een andere cursusdatum aanbieden. Daarna zijn wij genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 25% van de prijs van de Workshop. Het resterende bedrag ontvangt u per op uw retour op uw rekeningnummer.

6. Bij 3 of meer deelnemers gaat de Cursus altijd door. Anders krijgt u hiervan tijdig (24 uur voorafgaand) bericht.

VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID:

Voor ongevallen voor, tijdens of na de Workshop bij IKKLUSZELF, alsmede het verlies van persoonlijke eigendommen, neemt IKKLUSZELF geen aansprakelijkheid. Het is de deelnemer bekend, dat men met de omgang van hand, elektrisch en aanverwante gereedschappen en materialen bij hen of andere verwondingen of beschadigingen kunnen worden veroorzaakt. Het is daarom van groot belang de aanwijzingen van de Cursusleider onvoorwaardelijk op te volgen. Veiligheids- en beschermende uitrusting, zoals veiligheidsbrillen en of handschoenen, gehoorbeschermers en werkschorten zijn op de Workshops voorhanden. Andere middelen zoals werkkleding en of schoenen/laarzen, dienen door de deelnemer zelf te worden meegebracht en volgens de geldende voorschriften te worden gebruikt en toegepast. Deze voorschriften zijn op de werklocatie voorhanden. Deelnemers die zich niet aan deze aanwijzingen houden, kunnen door de Cursusleider van verdere deelname van de Workshop worden uitgesloten. Een kostenvergoeding vindt in deze gevallen niet plaats. Voor deelnemers die géén beschermingsmiddelen (willen) gebruiken en of onder invloed zijn van Alcohol, Drugs of drogerende Medicijnen gelden dezelfde voorwaarden. De minimum leeftijd voor de deelnemers is in principe 16 jaar. Uitzonderingen worden per Workshop bepaald.

Verzekering

Voor onverhoedse gebeurtenissen, welke niet vallen onder de noemer Veiligheid & Aansprakelijkheid, tijdens een Workshop is door IKKLUSZELF een verzekering afgesloten bij ABN-AMRO onder de verzekeringsvoorwaarden behorend bij het schadepakket AVV-ZZP-2009.